Paketsortering

Paketsortering som förbättrar flödet