Det är inte ovanligt att e-handlare och 3PL:are tvingas dubblera sin personal under Black Friday och julhelgerna. Vissa verksamheter verkar till och med vara lite stolta över det. Men inte nog med att det är slitsamt för alla avdelningar så tvingas de dessutom se sina marginaler ätas upp av nya kostnader, under vad som borde vara den mest lönsamma perioden på året. Många av de e-handlare jag pratat med vittnar om att denna period är så kritisk att de inte skulle gå runt om de gick miste om just denna tid.

Hur skapar vi lönsamhet i Q4? Här är tre vanliga flaskhalsar (och hur du hanterar dem):

Plocket
I ett annat inlägg pratade vi om att plockeffektivitet handlar om koll på data. Frågor som “vilka är våra mest frekvent plockade artiklar?” och “vilka artiklar tenderar att bli liggandes en längre tid?” är viktiga att ha koll på. Med hjälp av data från WMS-systemet kan era skews (lagerplatser) optimeras. Det är inte ovanligt att en medarbetare i plocket går (springer) 25-30 tusen steg per arbetsdag. Med vår pick-to-light skapas en hög effektivitet och mindre spring. Era “high-rollers”, alltså de artiklar som plockas mest frekvent, placeras strategiskt för optimalt flöde.

Packen
Den absolut skickligaste packaren vi på e-motions någonsin skådat befinner sig i Norge och packar nästan 1000 paket på 8 timmar. Med vår cold-seal packmaskin slipper du emballagesvinn, limgranulat och värmeelement. Du kan dessutom använda ett emballage som är 100% återvinningsbart och etikettera och färdigställa för slutsortering. e-motions packmaskin hanterar drygt 4800 paket per skift, eller 10 i minuten. Pay-off tiden är aldrig längre än 8 månader.

Sorteringen
”Att fela är mänskligt” finns det något som heter, och visst är det även så på sorteringsavdelningen. Ett felsorterat paket driver både ett kostsamt supportärende och kostar dig pengar. Ett paket som råkat gå med exempelvis Bring istället för Postnord kan kosta tusenlappar att få utskickat till ursprunglig adress. Ponera att paketet dessutom hamnat i Norge, där du måste tulla tillbaka paketet, och din slutkund lämnar ett dåligt omdöme. Vikten av hög precision i slutsorteringen går inte att betona tillräckligt. e-motions DWS-system hanterar upp till 3500 paket per timma och har en precision på 99,99%.

Vill du veta mer om vår automation och hur snabbt du kan räkna hem en investering? Kontakta Jeff Ström på 073-544 59 07 eller jeff.strom@e-motions.se.

Underskatta aldrig den mänskliga faktorn.

En vanlig missuppfattning inom e-handel och 3PL är att det är en för hög tröskel och att automationslösningar är dyra. Många tror att någon form av robotlager är den enda vägen att gå. Här vill vi skapa en tydligare bild, och ge fler företag möjligheten till lyckad och lönsam automation. Med stöd av data från ditt system (tex. WMS eller ERP) hittar vi tillsammans det vi på e-motions kallar för “the sweet spot”.

 

The sweet spot är den punkt där du får allra bäst return on investment. Här nedan är en tydlig bild av hur många plockplatser vi kan slutföra procentuellt av samtliga plock. Det är också där- och enbart där- som vårt fokus för automationen ska ligga.

Med vår Pick-to-Light (eller Pick-by-light som vissa säger) kan vi med en liten investering göra enorm skillnad. PTL:en löser oftast en högre procent av den totala orderstocken än vad man tror vid första anblick. I bilden ovan ser vi en typisk kurva för hur en 3PL, eller e-handlares, relation ser ut mellan antalet lagerplatser (x-axeln) och procentuellt för hur stor del av våra orders vi kan slutföra (y-axeln). Vi kan exempelvis med 96 plockplatser slutföra 60% av samtliga orders.

 

Tre viktiga take-aways:
1. Låt data vara styrande för att få ett så optimerat flöde som möjligt.
2. Fokusera på dina high-rollers.
3. Identifiera er sweet-spot och applicera 80-20-regeln.

Bra automation i logistiken är en nyckel till att hålla din verksamhet attraktiv för kunder, personal och leverantörer. Det finns dock några luriga fällor som gör att många företag missar måltavlan med investeringen. Här listar vi fyra vanliga misstag och ger tips på hur du undviker dem: 

1. Fixerad vid inköpskostnaden

Automation kostar mycket. Men att det är en hög initial prislapp betyder inte att det är en dålig investering. Det handlar inte om priset, utan om avkastningen på investeringen (ROI). Vilka kostnader slipper du och hur påverkas effektivitet och kvalitet med den nya automationen? Frågor som dessa behöver svar innan du lägger energi åt att få ner prislappen.

Arbeta med en automationspartner som kan visa på lönsamhet och räkna ut ROI. Detta motiverar en investering och underlättar ett beslut. Det går (oftast) fortare att kamma hem en investering än vad många först tror. 

2. Stora ingrepp för tidigt

För att automatisera ett helt flöde krävs enorma åtgärder. Vissa moment är kanske till och med bättre (och billigare) att fortsätta hantera manuellt. Det finns ingen vits i att göra mer än vad som behövs.

Få koll på vilka moment som kan automatiseras och vilken effekt detta skulle ge. Applicera 80/20-regeln (Paretoprincipen); att automatisera 20% av flödet ger 80% av resultatet. Hitta nyckelmoment och börja i liten skala. Det går alltid att utveckla, justera och bygga vidare under resans gång.

3. Göra ALLT för att behålla en kund 

Att erbjuda dina kunder ett optimalt flöde för just deras produkter eller önskemål är såklart viktigt. Kanske till och med avgörande – men till vilket pris? Att investera i automation för ett kundspecifikt flöde kan bli väldigt dyrt. Om kunden inte har tid att vänta eller redan börjat titta efter en ny logistikleverantör så hamnar du i en dum situation.

Du vill inte stå med en tung investering som plötsligt inte går att räkna hem. Försök hitta lösningar som går att ta använda för flera kunder. Om du ändå måste vara kundspecifik – var då på det torra med att det är ett långsiktigt tänk från båda sidor. Ett längre avtal kan ge rätt trygghet för båda parter. 

4. Släcka bränder 

Finns det ett flöde eller ett moment som inte fungerar helt som det ska? Automation är ingen quick-fix. Det är naturligtvis smart att gräva där man står, och ibland kan det vara rätt väg att gå – men var inte rädd för att tänka om och tänka nytt. Att börja från scratch kan vara den bästa vägen bort från gamla problem och vägen till en lönsammare produktion. En erfaren automationspartner kan komma in med nytt syre och ge nya perspektiv.

 

Har du frågor om automation eller vill veta mer om hur vi jobbar? Kontakta oss här eller följ oss på LinkedIn.