Automatiserad paketsortering

– Din avgörande konkurrensfördel

Du som driver e-handel, tredjepartslogistik eller lager- och logistikverksamhet har mycket att vinna på att göra förbättringar i din sorteringsprocess. Vi kommer med rätt lösning för dig oavsett om det handlar om att ta din verksamhet från en manuell sortering till en automatisering, eller att helt enkelt ta din befintliga sorteringsanläggning till nästa nivå. I vår nya serie för paketsortering har vi lagt fokus på dig som logistiker och på dina behov. Vi vill att du ska ha tillgång till en smidig, skalbar och tekniskt smart lösning för paketsortering.