Sorterings
anläggningar

– Vässa ditt erbjudande och förstärk din affärsmodell

Som verksam i en bransch i kraftig tillväxt ställs du som driver logistikverksamhet inför hård konkurrens. För att behålla befintliga kunder och attrahera nya behöver du ligga i framkant, sticka ut och erbjuda något unikt. Det vill vi på e-motions hjälpa dig med.

Var behövs en sorteringsanläggning?

e-motions sorteringsrobot passar för dig om din verksamhet skickar eller hanterar paket, påsar eller någon typ av styckegods. Vi riktar oss till dig som driver e-handel, tredjepartslogistik, distributionsföretag eller lager och logistikverksamhet.

Hur fungerar sorteringsanläggningen?

Sorteringsanläggningen är modullärt uppbyggd, vilket betyder att den är skalbar i både hårdvara och mjukvara. Vi anpassar en sorteringsrobot för att passa ditt flöde idag och för den närmsta framtiden.

När flödet ökar och din verksamhet växer skalar vi snabbt och enkelt upp hela anläggningen. Det kan handla om att du får in en ny kund, en ny kollektion, försäljningen ökar, eller vid ordertoppar som Black Friday eller mellandagsrean.

Att skala upp din sorteringsanläggning snabbt när det gäller kan göras tack vare den adaptiva programvaran. Med modern teknik inom IOT (Internet Of Things), kan vi programmera om din anläggning hemifrån. Du vrider om en nyckel på sorteringsroboten och vi kommer åt den från vårt kontor i Jönköping. På så sätt är ni alltid anpassade till rådande situation och sparar mycket pengar på att slippa ta in en PLC-tekniker på plats.

Hjärnan i sorteringsanläggningen kallar vi för DWS-huset. DWS står för Dimension, Weight och Scanning – vilket är precis vad den gör. Den tar dimensioner, vikt och skannar etiketten på varje paket som ska sorteras. Den här informationen kommuniceras sedan med era befintliga system och systemet bestämmer sedan rätt sorteringspunkt för respektive paket.

Er leveranssäkerhet är vårt ansvar, och skulle det finnas några tvivel om att paketet är felpackat, eller att någon information saknas så sorterar vi inte ut paketet. Då går den rakt ut på en sorteringspunkt som är utsedd för eventuella fel, alternativt tillbaka på en returbana för hantering på nytt.

Fördelar med e-motions sorteringsrobot

Resurssparande – Om du idag hanterar sorteringen manuellt kommer vår automation frigöra tid från din befintliga personal. De kan ägna sig åt de viktigare uppgifterna och ditt flöde får en högre automationsgrad.

Full kontroll på flödet – e-motions system ger dig data över hela flödet. Du kan använda denna data som underlag för dina kunders räkning om du är 3PL, presentera den på skärmar till medarbetarna för att hjälpa dem att lägga fokus på rätt ställe, börja med tullklarering när det är läge och boka transporter när det är optimalt.

Vidga orderfönstret – Genom att sortera dina paket med vår sorteringsrobot kan du ta emot orders senare under dagen och leverera fortare till slutkunden.

Koll på skrymme – Vet du om du blir rätt debiterad från dina speditörer? När varje paket vägs och dimensioners i DWS-huset får du underlag som kan användas vid misstänkt överdebitering och ett förhandlingsunderlag vid förnyelser av avtal.

Anpassningsbarheten – Tack vare den modullärt byggda hårdvaran och den adaptiva programvaran så kan du med enkelhet skala upp och ner sorteringsanläggningen efter ditt befintliga behov. Här finns det mycket resurser att spara då du inte behöver ta in extrapersonal för att täcka upp vid ordertoppar, eller skicka hem folk när det är mindre att göra.

Investering som håller över tid – Med senaste tekniken inom Internet Of Things (IOT) ligger du i framkant och är redo för övergången i framtidens logistik.