Robotinterface

När en industrirobot och bearbetningsmaskin integreras måste säkerhetssystemen kommunicera och förstå varandra – med kompromisslös kvalitet. Det är nämligen lag på det. För att säkerställa att kommunikationen mellan roboten och bearbetningsmaskinen är så säker som möjligt krävs det helt sonika att roboten kan tolka maskinens signaler och att maskinen kan tolka robotens signaler.