Publicerad:
Skribent: Jeff Ström

Därför är “The Sweet Spot” avgörande för lönsam automation

En vanlig missuppfattning inom e-handel och 3PL är att det är en för hög tröskel och att automationslösningar är dyra. Många tror att någon form av robotlager är den enda vägen att gå.

Här vill vi skapa en tydligare bild, och ge fler företag möjligheten till lyckad och lönsam automation. Med stöd av data från ditt system (tex. WMS eller ERP) hittar vi tillsammans det vi på e-motions kallar för “the sweet spot”.

The sweet spot är den punkt där du får allra bäst return on investment.

Här är en tydlig bild av hur många plockplatser vi kan slutföra procentuellt av samtliga plock. Det är också där- och enbart där- som vårt fokus för automationen ska ligga.

Med vår Pick-to-Light (eller Pick-by-light som vissa säger) kan vi med en liten investering göra enorm skillnad. PTL:en löser oftast en högre procent av den totala orderstocken än vad man tror vid första anblick. I bilden ovan ser vi en typisk kurva för hur en 3PL, eller e-handlares, relation ser ut mellan antalet lagerplatser (x-axeln) och procentuellt för hur stor del av våra orders vi kan slutföra (y-axeln). Vi kan exempelvis med 96 plockplatser slutföra 60% av samtliga orders.

80-20

Vart är er sweet-spot?

Här följer tre viktiga take aways:

  1. Låt data vara styrande för att få ett så optimerat flöde som möjligt.

  2. Fokusera på dina high-rollers.

  3. Identifiera er sweet-spot och applicera 80-20-regeln.

Kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta er sweet spot? Kontakta mig.

Key Account Manager

Jeff Ström

Vi finns här för Dig

Fyll i formuläret här nedan så hjälper vi dig vidare. Tack för att du kontaktar oss!